Dinamik Basınç Test Cihazı

 ......................................................................................................................


      SCITEQ-2000  X-ACT DİNAMİK BASINÇ                                 TEST CİHAZI 


  • Statik, Sinüzoidal ve trapezoidal  basınç eğrileri uygulama amaclı olarak tasarlanmıştır.
  • DVGW 543, EN 13618-1, EN 13618-2 ve benzeri normlara uygundur.
  • Aynı anda -çap ve boya bağlı olarak- 3 kadar örnek bağlanabilir. 
  • 0.1 ila 1Hz arasında basınç frekansları uygulanabilir.
  • Test basınç aralığı  0.5 ila 60 bar arasındadır.
  • Basınç Resolüsyonu : 0.01bar 
  • Geniş dokumnatik ekranlı PC ile parametrelerin gilirmesi,  test kontrolü, veri saklanması sağlanır.
  • Her bir istasyon için  ayrı cycle counter(sayıcı) vardır .